Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Antik Çağ Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Antik çağ ya da Antik tarih, insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Ortaçağ'a kadarki zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır. Her ne kadar bu bitiş tarihi (erken Orta Çağ) büyük oranda göreceli olsa da, çoğu Batılı akademisyenler Batı Roma İmparatorluğu'nın 476'daki çöküşünü antik Avrupa tarihinin (geleneksel olarak kabul edilmiş) sonu olarak tanımlarlar. Antik tarih için kullanılan bir başka terim de antikitedir (antiquity). Yine de bu terim (antikite) daha çok Antik Yunan ve Antik Roma uygarlıklarını özel olarak tanımlamakta kullanılmaktadır.
 
Sümer çiviyazısının keşfedilmiş en eski yazım türü olduğuna göre, kayıtlı tarihin süresi yaklaşık 5.000-5.500 yıldır. Genetik delillere göre ise, insanoğlunun ilk ortaya çıkışı yaklaşık 1,5 milyon yıl öncedir. Ayrıca, Homo sapiens`in Afrika'yı yaklaşık 60.000 yıl önce terk ettiğine dair gelişen bir düşünce ve deliller vardır.
 

Antik Tarihin İncelenmesi

Antik tarihin incelenmesindeki en temel sorun, sadece bir kısmının kayıtlı ve belgelenmiş olması ve bu belgelenmiş kısımından sadece bir bölümünün günümüze ulaşabilmiş olmasıdır. Antik tarihin bitişinden çok sonraya kadar okuryazarlık herhangi bir kültüre yaygınlaşmamıştır, böylece tarihi yazma fırsatına sahip olmuş insan sayısı azdı. Yazılmış tarihler bile yaygınlaşmamış, dağılamamıştır, zira o dönemlerde matbaa makinesi olmadığı için bir eseri çoğaltmanın tek yolu el ile kopyasını çıkartmaktı. Antik Batı'nın okuryazarlık oranı en yüksek uygarlıklarından olan Roma İmparatorluğu'nun en ünlü ve önemli tarihçilerinden birçoğunun eserlerinin çoğu kayıptır. Örneğing, M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış Romalı tarihçi Livy Roma'nın tarihini yazmış ve eserinin adını Ab Urbe Condite (Kentin Buluşundan) koymuştur. Eserin 142 cilt olduğu düşünülmektedir, bugüne sadece 35 cildi ulaşabilmiştir.
 
Tarihçilerin antik dünyaya dair bilgi edinmelerinin iki ana yolu vardır; arkeoloji ve birincil kaynakların incelenmesi.
 

Arkeoloji

Arkeoloji, geçmiş medeniyetlerden kalma eserleri bulmak, tarih ve sanat açısından incelemektir. Antik tarihin incelenmesinde, arkeologlar antik kentlerin kalıntılarında kazılar yaparak o dönemlerde insanların yaşayışlarına ve kurdukları uygarlığın özelliklerine dair ipuçları ararlar.
 

Birincil Kaynaklar

Antik dünya hakkında bilinenlerin çoğu, o dönemlerde yaşayan tarihçilerin çevreleri, geçmişleri ve dönemleri hakkında yazdıklarındandır. Her ne kadar yazarın bakış açısı ve önyargıları eserleri etkilemiş olsa da, onların ilk elden yaptıkları bu izah ve tasvirler antik geçmişi anlamak için büyük önem arz etmektedir.
 

Tanınmış antik yazarlar

 Herodot
 Josephus
 Livy
 Polybius
 Suetonius
 Tacitus
 Thucydides
 Sima Qian
 

Antik Tarihteki Bazı Önemli Uygarlıklar

Avrupa ve Akdeniz
 Antik Mısır
 Antik Yunanistan
 Antik Roma
 Kartaca
 Etrüskler
 Fenike
 İskitler
 
Doğu Asya
 Antik Çin
 Antik Japonya
 Antik Kore
 Moğollar
 Antik Türkler
 Hunlar
 
Orta ve Güneybatı Asya
 Antik Hindistan
 Antik İran
 Asur
 Babil
 İndus Vadisi Uygarlığı
 İsrail Krallığı
 Yehuda Krallığı
 Medler
 Mezopotamya
 Mitanni
 Sümer
 Urartu
 
Sahra ve Alt-Sahra Afrikası
 Aksum Krallığı
 Kuşi
 
Amerika Kıtaları
 Adena
 Aztekler
 İnkalar
 Mayalar
 Kızılderililer
 Olmekler
 

Kaynakça

  [1] Everyman His Own Historian, Carl Becker (1931) Speech delivered to the American Historical Association
 Eyewitness Testimony, Elizbeth Loftus, Harvard, (1996)
 Decoding Ancient History : A toolkit for the historian as detective, Carol G. Thomas, D.P. Wick, Prentice Hall. (1993)
 Changes in the Roman Empire: Essays in the Ordinary, Ramsay Mac Mullen, Princeton (1993)
 Greeks and the Irrational, E. R. Dodds, U of Calif Press (1964)
 History of Magic and Experimental Science, Lynn Thorndike (1923)
 Enemies of the Roman Order: Treason, Unrest & Alienation in the Empire, Ramsay Mac Mullen, Harvard (1966)
 [2] Directory of Ancient Historians in the USA
 The Idea of History, R.G. Collingwood (1946)
 What is History?, E.H. Carr (Becker 1931, Loftus 1996, Mac Mullen 1990, Thorndike 1923, Mac Mullen 1966, Thomas & Wick 1993)
 Project Livius. Articles on Ancient History

Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ felsefesi ya da Antik Çağ Yunan Felsefesi, MÖ 700'lü yıllardan başlayıp M.S. 500'lü yıllara, yani Ortaçağ'a kadar uzanan tarihsel dönemdeki felsefe tarihini kapsar. Antik Yunan ve Roma kültürlerinde süregelen felsefe eğilimleri ve öğretilerinden oluşur. Klasik İlkçağ felsefesi olarak adlandırılması da sözkonusudur. Bu dönem İlkçağ felsefesinden, Yunan ve Roma kültürlerine bağlı olmalarıyla ayrıştırılır. Böylece bilgi için bilgi gibi bir felsefe geleneğine geçilmiş olduğu varsayılır; bilgi burada gündelik yaşamdaki kullanılabilirliğinin ötesinde kendi başına bir değer ya da sorundur. Bu nedenle Batı felsefesi olarak adlandırılan felsefe geleneği kendisini Antik Çağ felsefesine dayandırır. Çağdaş ya da modern denilen düşünce biçiminin ve felsefe tarzının embriyon halinde bu dönem felsefe geleneğinde ortaya konulduğu varsayılmaktadır. Antik Çağ filozofları, bilginin anlamını, doğruluğun ne olduğunu, erdemin ne anlama geldiğini, evrenin ve yaşamın anlamını sorgulamışlar ve felsefi soruları şekillendirmişlerdir.
 
Sokrates'in kendisinden sonra gelen filozoflar üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu düşünüldüğünden Sokrates'ten önceki filozofları Sokrates öncesi düşünürler olarak sınıflandırmak yaygın bir eğilimdir. Sokrates öncesi düşünürlerin önemi tüm evrenin mitolojik ögeler ile açıklanmasının karşısına us'a dayalı açıklamalar getirmeye çalışmalarıdır. Cevabını bulmaya çalıştıkları ve üzerinde düşündükleri başlıca soru "Her şeyin kökeninin ne olduğu" idi. Kendilerine doğa filozofları da denen Sokrates öncesi düşünürlerin görüşleri çok çeşitlilik göstermekle birlikte onların sordukları soruların ve verdikleri cevapların kendilerinden sonra gelen düşünürler üzerinde etkileri büyük olmuştur. Antik Çağ Felsefesinde bu döneme Sokrates öncesi felsefe denmektedir. Bu dönemden sonra gelen ve Sokrates'ten Büyük İskender'in Savaşlarına (MÖ 335-323) kadar geçen dönem Klasik Yunan Felsefesi olarak nitelendirilebilir. Bu devirden sonra ise Hellenistik felsefe dönemi gelir. Bu dönem Aristoteles ile başlayıp Yeni Platonculuk'un başlarına kadar devam eder.
 

Antik Çağda Felsefe Okulları

Antik Çağ Yunan felsefesinde yer alan felsefe eğilimleri için kullanılan sınıflandırma ve adlandırmalar, felsefe tarihiinde nasıl bir ölçü kullanıldığına bağlı olarak çeşitlilik göstermekle birlikte dönemde etkili olan belli başlı eğilimleri (her ne kadar bazı kaynaklarda bu sınıflandırmalar farklılık gösterse de) şu şekilde sınıflandırabiliriz.
 

Sokrates Öncesi Dönem

 Milet Okulu
 Pisagorculuk
 Efes Okulu
 Elea Okulu
 Çoğulcu Okul
 Atomculuk
 Sofistler
 

Klasik Yunan Felsefesi

 Sokrates
 Platon
 Aristoteles
 Hellenistik Felsefe
 Kuşkucular
 Stoacılık
 Epikürcülük
 Kinizm/Sinizm
 

Antik Çağ Filozofları

 Thales
 Anaximandros
 Anaximenes
 Pythagoras
 Demokritos
 Gorgias
 Empedokles
 Heraklitos
 Parmanides
 Elealı Zenon
 Sokrates
 Plotinos
 Platon
 Aristoteles
 

Kaynaklar

Felsefe tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi.


Antik Çağ Resimleri

Antik Çağ Sunumları

Antik Çağ Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Antik Çağ Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    Antik Çağ Nedir?
    Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)